PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a TF Sportvizsgaközpont

Vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe történő regisztráláshoz

 

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem TF Sportvizsgaközpontja bővíti vizsgáztatási képzési területeit, ezért pályázatot hirdet szakértői névjegyzékbe vétel céljából vizsgáztatók és feladatfejlesztő szakértők számára az alábbi területeken:

Egészségügy ágazat (KEOR 0915):

 • Sportmasszőr
 • Rehabilitációs tevékenység terapeuta
 • Regeneráló wellness szakember
 • Gyógyászati segédeszköz forgalmazó
 • Egészségfejlesztési segítő

Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával (KEOR 1088):

 • Fürdőüzemi gépész
 • Ingatlankezelő
 • Ipari alpinista
 • Kutyakozmetikus
 • Lovastúra-vezető
 • Nyíltvízi vízimentő
 • Uszodamester

Megpályázható vizsgáztatói feladatok:

 • ellenőrzési feladatokat ellátó tag (vizsgafelügyelő) a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • mérési feladatokat ellátó tag,
 • értékelési feladatokat ellátó tag.

Megpályázható szakértői feladatok:

 • írásbeli feladatkészítő a szakképesítések képesítő vizsgáira,
 • projektfeladat készítő,
 • feladat véleményező.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 • A pályázó rendelkezik a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeivel. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 134. §)
 • A pályázat mellékleteként szereplő nyilatkozat aláírása.
 • A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése.

További feltételek:

 • Vizsgafelügyelőesetében, ha a szakmai vizsga nyelve nem magyar, vagy a képzési és kimeneti követelmények a vizsgára bocsátás feltételeként középfokú nyelvvizsgát írnak elő, és a szakmai vizsga idegen nyelvi követelményeket is tartalmaz, legalább a vizsgafelügyelőnek a szakmai vizsga nyelvét anyanyelven kell beszélni, vagy abból a KER szerinti C1 szintű államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie. A vizsgán – a 297. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – tolmács nem vehető igénybe. (12/2020. (II.7.) Korm. rend. 272. § (5))
 • Mérési feladatokatellátó tag, csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással alátámasztja.

A Pályázó vállalja:

 • hogy a vizsgáztatói és szakértői névjegyzékbe kerülés esetén a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül, de legkésőbb az első megbízást megelőzően, – azt követően pedig legalább 3 évente, de jogszabályváltozáskor minden esetben – a vizsgáztatással kapcsolatos ismeretátadó, ismeretmegújító konzultáción vesz részt.
 • megbízása esetén megismeri és elfogadja a Vizsgaközpont összeférhetetlenségre, pártatlanságra, titoktartásra vonatkozó szabályait.

Pályázati adatlap kötelező mellékletei:

 • Szakértői adatlap
 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata (amennyiben rendelkezik vele)
 • Rendszeres oktatási tevékenységről munkáltatói igazolás (amennyiben rendelkezik vele)
 • Nyilatkozat
 • Megpályázott szakmák és szakképesítések táblázata

A hiánytalanul beérkezett pályázatok elbírálása a benyújtást követően történik. Az elbírálás eredményéről a jelentkező a pályázati adatlapon megadott e-mail-címre kap értesítést.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett Pályázati adatlapot, illetve az ahhoz tartozó nyilatkozatot és a mellékelendő dokumentumokat elektronikus formában, aláírás után szkennelve kell benyújtania a sportvizsgakozpont@gmail.com címre.

Fontos tudnivaló

Bizonyos esetekben a Képzési és kimeneti követelmények és Programkövetelmények speciális feltételeket írnak elő a vizsgáztatók számára (pl. nyelvismeret, szakmai gyakorlat). Kérjük, hogy a megpályázni kívánt szakma, szakképesítés esetében a pályázó tájékozódjon ezen feltételekről. (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt és https://szakkepesites.ikk.hu/)

Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál, ha a pályázó rendelkezik a megpályázott szakmával, szakképesítéssel, szakmairánnyal megegyező végzettséggel és szakmai tapasztalattal. Kérjük a szakmai tapasztalatot az önéletrajzban feltüntetni!

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Füzesi Gábor

minőségirányítási vezető

fuzesi.gabor@tf.hu

+36 30 422 3719

KRÉTA vizsgabejelentő felület

Az alábbi linken tudsz jelentkezni a Sportvizsgaközpontba!

JELENTKEZÉS

Ötletláda

Bővebben

Dokumentumok

Bővebben