Skip to main content

Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság NAH-12-0050/2022-es számon személytanúsító szervezetként nyilvántartásba vette a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sportvizsgaközpontját. A központ 2022. május 16-án kapta meg akkreditációs okiratát.

„A TF szenátusa tavaly október 1-én alapította meg a Sportizsgaközpontot, ezt követően elsődleges feladatunk a központ személyi és szervezeti infrastruktúrájának kialakítása volt – árulta el a Sportvizsgaközpont igazgatója, dr. Borbás Beatrix. – Ez gyakorlatban azt jelentette, hogy minden jogszabályi követelménynek megfelelve létre kellett hoznunk a minőségirányítás rendszerét, a Sportvizsgaközpont teljes, több mint 500 oldalas dokumentációját, amely többek között a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az Irányítási Kézikönyvet, a Vizsgaszabályzatot, Vizsgadíj szabályzatot, az Etikai szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzatot, a Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrendet ugyanúgy tartalmazza, mint az előírt belső audit lebonyolítását igazoló dokumentációkat.”

Mint a Sportvizsgaközpont igazgatójától megtudtuk, a teljes dokumentációt úgy kellett kialakítaniuk, hogy az új vizsgáztatási rendszerben a teljes függetlenséget és pártatlanságot biztosítsa a képzési centrumoktól. Az új vizsgáztatási rendszerben ugyanis elkülönül egymástól a képzés és a vizsgáztatás. A képzést elvégző hallgató kap erről egy tanúsítványt, amely arra jogosítja majd fel, hogy vizsgára jelentkezzen a Sportvizsgaközpontban.

„A kezdeti hónapok az alapító okiratok dokumentálása mellett arról is szóltak, hogy összeállítsuk a szakértői, vizsgáztatói névjegyzékünket. Ez nem más, mint a vizsgafeladat-készítők, lektorok, vizsgafelügyelők, méréseket és értékeléseket végző vizsgabizottsági tagok, illetve a jegyzők névsora. Ez alapján jelenleg elmondhatjuk, hogy több mint 100 fő tartozik hozzánk, akiket már nyilvántartásba vettünk a Sportvizsgaközpont névjegyzékébe” – fejtette ki dr. Borbás Beatrix az első félév tapasztalatait.

Szorosan együttműködve a TF oktatói közösségével és az országos szakszövetségekkel, elsősorban az ő szakmai tudásukra alapozva kialakították a szervezet szakmai hálózatát. Ennek köszönhetően a Sportvizsgaközpont a TF humántőkéjére és infrastruktúrájára alapozva a sport minden területén, minden sportágban az ország vezető vizsgaközpontjává válhat a következő években.

„Az akkreditáció a lehető leggyorsabban történt meg: ez év április 14-én helyszíni szemlét tartott nálunk az akkreditáló hatóság, és mindent a legnagyobb rendben talált – tájékoztatott az igazgató. – Talán természetesnek tűnik, hogy elsőre akkreditáltak bennünket, a gyakorlatban azonban ez közel sem volt ilyen egyszerű, mivel több nemzetközi szabvány és azon alapuló nemzeti jogszabályok hosszas sora szerinti szigorú elvárásoknak kellett megfelelnünk, az új vizsgáztatási rendszerben azonban mint személytanúsító szervezet sikerrel vettünk minden akadályt.”

Jelenleg a leendő vizsgáztatók a jogszabály által előírt, de a Sportvizsgaközpont szervezte belső képzésén vesznek részt, amelynek során mélyebben megismerkednek az új vizsgarendszerrel. Ezt követően, csak a képzés sikeres elvégzése után lesznek jogosultak arra, hogy vizsgáztathassanak.

Az akkreditáló hatóság még egyszer ellenőrizni fogja a Sportvizsgaközpontot. A jogszabály az akkreditált státusz elnyerését követő 30 nappal engedi, hogy megtartsák az első, úgynevezett witness-vizsgát, amely abban különbözik a későbbi vizsgáktól, hogy azok lebonyolítását, folyamatát és dokumentációját a NAH munkatársai fogják felügyelni, így tanúsítva szakmai színvonalát.

„Már erre az első vizsgánkra 35-en jelentkeztek, amiben érezhető, hogy nagyon szoros az együttműködés a TF belső szakmai csapatával és az országos sportági szakszövetségekkel, hiszen a Sportvizsgaközpont legnagyobb előnye a versenytársakkal szemben, hogy itt jelentős szakmai tőke összpontosul. Megalakulásakor a Sportvizsgaközpont 25 képzés terén alakította ki vizsgáztatási rendszerét, amely most közel fél év elteltével 55 képzésre bővült. A közeljövőben további sportágak programkövetelményeinek kiadása várható az illetékes minisztériumtól, és ezekben a sportágakban szintén vizsgáztatni fogunk. Mindez biztosítékot jelent a folyamatos növekedésre mind tevékenységeink körében, mind pedig személyi állományunkban, de elsősorban vizsgázóink és vizsgáztatóink létszámának tekintetében.”

2022. 05. 20. (Dr. Borbás Beatrix – vizsgaközpont igazgató)

Leave a Reply